Σωλήνες Γεωτρήσεων     Αντλητικά Συστήματα  Αγροτικά Μηχανήματα  Μηχανουργικές κατεργασίες ENGLISH

Πλαστικοί PVC-U Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

 
Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ εκτός των μεταλλικών σωλήνων παράγει και πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που παράγει πλαστικούς σωλήνες γεωτρήσεων κατά DIN 4925.

Οι πλαστικοί σωλήνες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

•    Εμφανίζουν εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα οξέα, στα αλκαλικά διαλύματα, στα συστατικά του εδάφους και στα υπόγεια διαβρωτικά νερά και αέρια.
•    Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή σε φορτία.
•    Δεν παρουσιάζουν καμία τοξικότητα και γι αυτό είναι κατάλληλοι για την άντληση πόσιμου νερού.
•    Εμφανίζουν μηδενική φθορά με την πάροδο του χρόνου.
•    Η διαδικασία εγκατάστασής τους είναι εύκολη.
•    Είναι οικολογικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον.
  

Η διάνοιξη των σπειρωμάτων στους πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες, γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή σπειρωμάτων.

Ο τύπος του σπειρώματος είναι τραπεζοειδής κατά DIN 4925, βήματος 6mm - 12mm ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα.

Το σπείρωμα αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για γεωτρήσεις γιατί έχει μεγάλη αντοχή σε φορτία.

Η κατασκευή των πλαστικών φιλτροσωλήνων γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή που δημιουργεί εγκάρσιες, στον άξονα του σωλήνα, σχισμές πλάτους 1mm - 3mm. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οι φιλτροσωλήνες να επενδυθούν εξωτερικά με χαλικομανδύα ώστε να συγκρατείται ακόμα και η άμμος που υπάρχει στο νερό.ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ
Αντοχή σε κρούση, Charpy 20oC ISO R 179 kJ/m 3-4
Τάση στο σημείο διαρροής DIN 53455 Mpa ≥ 55
Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης ISO R 527 % 10-65
Μέτρο ελαστικότητας DIN 53457 Mpa 3.000
Θερμοκρασία μαλάκυνσης (Vicat) EN 727 A oC min 82
Συρρίκνωση EN 743 % ≤ 5
Συντελεστής γραμμικής διαστολής _ m/moC 8x10-5
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας DIN 52612 Kcal/m hr K 0.14
Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση EN 1452-2
20C/1 hr - 42 Mpa
20C/100 hr - 35 Mpa
60C/1000 hr - 12.5 Mpa
hr ≥ 1
≥ 100
≥ 1000
Ειδική αντίσταση DIN 53482 Ω cm > 1014


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U*

mm in mm mm mm m Kg/m bar ton
90 3'' 80 5 96 Τραπεζοειδές 3-5 2 13 1.4
114 4'' 103.4 5.3 120 Τραπεζοειδές 3-5 2.9 7 1.9
125 41/2'' PN7.5 117.6 3.7 127 Τραπεζοειδές 6mm 3-5 2.3 1.9 2
PN10 115.4 4.8 129 2.9 4.3
PN12.5 113 6 131 3.6 8.7
140 5'' PN7.5 131.8 4.1 143 Τραπεζοειδές 6mm 3-5 2.9 1.9 3
PN10 129.2 5.4 146 3.7 4.4
PN12.5 126.6 6.7 149 4.5 8.6
160 51/2'' PN7.5 150.6 4.7 165 Τραπεζοειδές 6mm 3-5 3.7 1.9 3.5
PN10 147.6 6.2 168 4.8 4.5
PN12.5 144.6 7.7 170 5.9 8.5
170 6'' PN9 155.2 7.4 180 Τραπεζοειδές 6mm 3-5 5.6 4.5 4
PN12 152.4 8.8 184 6.9 8.5
180 61/2'' PN7.5 169,4 5.3 186 Τραπεζοειδές 6mm 3-5 4.7 1.9 4
PN10 166.2 6.9 189 6 4.5
PN12.5 162.8 8.6 192 7.4 8.6
200 7'' PN7.5 188.2 5.9 208 Τραπεζοειδές 6mm 3-5 5.8 1.9 4
PN10 184.6 7.7 211 7.5 4.4
PN12.5 180.8 9.6 214 9.2 8.8
219 PN9 203.4 7.8 230 Τραπεζοειδές 12mm 3-5 8.3 4.4 7
PN12 198.4 10.3 235 10.5 8.5
225 8'' PN7.5 211.8 6.6 232 Τραπεζοειδές 12mm 3-5 7.3 1.9 7
PN10 207.8 8.6 236 9.3 4.5
PN12.5 203.4 10.8 240 11.6 8.5
250 9'' PN7.5 235.4 7.3 259 Τραπεζοειδές 12mm 3-5 8.9 1.9 8
PN10 230.8 9.6 263 11.6 4.4
PN12.5 226.2 11.9 267 14.1 7
280 10'' PN12.5 253.2 13.4 301 Τραπεζοειδές 12mm 3-5 17.9 7 10
PN16 248 16 306 20.3 9.3
315 12'' PN10 290.8 12.1 333 Τραπεζοειδές 12mm 3-5 18.4 4.4 13
PN12.5 285 15 338 22.4 8.6
400 14'' PN10 369.4 15.3 424 Τραπεζοειδές 12mm 3-5 29.4 4.4 15
PN12.5 361.8 19.1 432 36.3 8.6

* Κι άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U*

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ
1mm 1.5mm 2mm 3mm
ΕΠ/ΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠ/ΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠ/ΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠ/ΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
mm in % m3/h/m % m3/h/m % m3/h/m % m3/h/m
90 3'' 8.5 2.2 9.2 2.5 11 2.8 12 3
114 4'' 8.5 2.7 9.2 3 11 3.5 12 4
125 41/2'' 8.5 3 9.2 3.3 11 3.8 12 4.5
140 5'' 7.5 3 8 3.3 11 4.5 12 5
160 51/2'' 7.5 3.8 8 4 11 5 12 6
170 6'' 7.5 3.8 8 4.5 11 5.5 12 6.5
180 61/2'' 7.5 4 8 4.8 11 5.9 12 7
200 7'' 7.5 4.5 8 5 11 6.5 12 7.5
219 7.5 5 8 5.5 11 7.5 12 9
225 8'' 7.5 5 8 5.5 11 7.5 12 9
250 9'' 7 5 8 6 10 7.5 12 9
280 10'' 7 5.9 8 6.5 10 8.2 12 10.3
315 12'' 7 7 8 7.8 10 9.5 12 11.5
400 14'' 7 8 8 9.5 10 12 12 15
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΩΝ 6.8mm 9.5mm 9.5mm 11mm

* Κι άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας