Σωλήνες Γεωτρήσεων     Αντλητικά Συστήματα  Αγροτικά Μηχανήματα  Μηχανουργικές κατεργασίες ENGLISH
Αγροτικά Μηχανήματα

Αγροτικά Μηχανήματα


Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει από το 1985 στην Ελλάδα, αγροτικά μηχανήματα της εταιρείας GRIMME. Η εταιρεία GRIMME είναι μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες παραγωγής μηχανημάτων που αφορούν την καλλιέργειας πατάτας και λαχανικών.

Διαθέτουμε μηχανήματα για σπορά, συγκομιδή και αποθήκευση των προϊόντων.