Σωλήνες Γεωτρήσεων     Αντλητικά Συστήματα  Αγροτικά Μηχανήματα  Μηχανουργικές κατεργασίες ENGLISH
Μηχανουργικά Εξαρτήματα

Μηχανουργικά Εξαρτήματα


Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ, λόγω των σύγχρονων CNC εργαλειομηχανών που διαθέτει, μπορεί να παράγει εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Ο σχεδιασμός των προϊόντων και η υποστήριξη των CNC εργαλειομηχανών γίνεται από πρόγραμμα CAD-CAM.