Σωλήνες Γεωτρήσεων     Αντλητικά Συστήματα  Αγροτικά Μηχανήματα  Μηχανουργικές κατεργασίες ENGLISH

Χαλύβδινοι και Ανοξείδωτοι Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ παράγει μεταλλικούς σωλήνες γεωτρήσεων, ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 5" - 123/4" και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές.

Πλαστικοί PVC-U Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

 
Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ εκτός των μεταλλικών σωλήνων παράγει και πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που παράγει πλαστικούς σωλήνες γεωτρήσεων κατά DIN 4925.

Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα


Η Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει τις ιταλικές υποβρύχιες αντλίες PANELLI, τους υποβρύχιους κινητήρες PANELLI για τις αντλίες και ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας PANELLI.

Πλαστικοί Σωλήνες Γεωτρήσεων Πολυαιθυλενίου


Πλαστικοί σωλήνες και φιλτροσωλήνες πολυαιθυλενίου (High Density Polyethylene Pipes- PEAD) με σπειρώματα. Οι σωλήνες αυτοί βρίσκουν χρήση στη μεταφορά και συλλογή λυμάτων και στη μεταφορά βιολογικών αερίων.

Μηχανουργικά Εξαρτήματα


Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ, λόγω των σύγχρονων CNC εργαλειομηχανών που διαθέτει, μπορεί να παράγει εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Ο σχεδιασμός των προϊόντων και η υποστήριξη των CNC εργαλειομηχανών γίνεται από πρόγραμμα CAD-CAM.

Αγροτικά Μηχανήματα


Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ αντιπροσωπεύει από το 1985 στην Ελλάδα, αγροτικά μηχανήματα της εταιρείας GRIMME. Η εταιρεία GRIMME είναι μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες παραγωγής μηχανημάτων που αφορούν την καλλιέργειας πατάτας και λαχανικών.