Εγκαταστάσεις & εξοπλισμός

Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Λάππα Αχαΐας σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 25.700 m2, τα 5.280 m2 εκ των οποίων είναι στεγασμένα, με λειτουργική διαμόρφωση για τους χώρους παραγωγής των προϊόντων, τα γραφεία και τις αποθήκες. Επιπλέον στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, διαθέτουμε υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο μηχανουργείο, έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων (τα 1.200 m2 είναι στεγασμένα).

Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη διαθέτουμε μεγάλο υποκατάστημα για την άμεση διάθεση όλης της γκάμας των προϊόντων μας, στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα αλλά και τις βόρειες βαλκανικές χώρες.

Εξοπλισμός

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας είναι από τους πιο σύγχρονους στο είδος της και αποτελείται από τα εξής μηχανήματα:

 • •  2 robot μηχανές συγκόλλησης σπειρωμάτων στα άκρα των σωλήνων
 • •  4 robot μηχανές παραγωγής φιλτροσωλήνων γεφυρωτού τύπου
 • •  1 CNC υδραυλικό κύλινδρο παραγωγής περιφραγματικών σωλήνων
 • •  1 CNC εργαλειομηχανή διάνοιξης σπειρωμάτων σε πλαστικούς σωλήνες
 • •  1 robot μηχανή παραγωγής πλαστικών φιλτροσωλήνων
 • •  1 γαλβανιστήριο ηλεκτρολυτικού τύπου
 • •  2 τόρνους CNC LB-15II OKUMA με barfeeder
 • •  1 3αξονικό τόρνο CNC LB-25II-M OKUMA
 • •  1 3αξονικό τόρνο CNC LB-35II-M OKUMA
 • •  1 3αξονικό τόρνο CNC LB-3000-M OKUMA με barfeeder
 • •  1 κέντρο κατεργασίας CNC MB-56VA OKUMA
 • •  1 τόρνο CNC ANN YANG DY-660×7000
 • •  λογισμικό πρόγραμμα CAD-CAM TOP SOLID της MISSLER
 • •  1 CNC ρεκτιφιέ επίπεδων επιφανειών PROTH PSGS-4080
 • •  1 ρεκτιφιέ αξόνων και οπών PARAGON GU-3280P
 • •  1 CNC πριονοκορδέλα SABI PB-450A
 • •  1 CNC πριονοκορδέλα BIANCO MOD 350
 • •  4 συμβατικούς τόρνους
 • •  1 συμβατική φρέζα
 • •  2 δράπανα
 • •  2 πριονοκορδέλες
 • •  Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης
 • •  Γερανογέφυρες για την μεταφορά των προϊόντων