Μηχανουργικά Εξαρτήματα

Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ, λόγω των σύγχρονων CNC εργαλειομηχανών που διαθέτει, μπορεί να παράγει εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Ο σχεδιασμός των προϊόντων και η υποστήριξη των CNC εργαλειομηχανών γίνεται από πρόγραμμα CAD-CAM.

 

Έκθεση εικόνων