Πλαστικοί Σωλήνες Γεωτρήσεων Πολυαιθυλενίου

Πλαστικοί σωλήνες και φιλτροσωλήνες πολυαιθυλενίου (High Density Polyethylene Pipes- PEAD) με σπειρώματα. Οι σωλήνες αυτοί βρίσκουν χρήση στη μεταφορά και συλλογή λυμάτων και στη μεταφορά βιολογικών αερίων.

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου κατασκευάζονται σε συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά νερού και αερίου υπό πίεση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τους σωλήνες πολυαιθυλενίου, είναι:

•    Η υψηλή αντίσταση στους κραδασμούς και στην καταπόνηση από το νερό.
•    Η ευκαμψία τους.
•    Το μικρό βάρος τους.
•    Η δυνατότητα που παρέχουν για εύκολη σύνδεση μεταξύ τους.
•    Η μη τοξικότητά τους.
•    Η καλή συμπεριφορά που εμφανίζουν σε χαμηλές θερμοκρασίες.
•    Η αντίσταση στη διάβρωση και σε χημικούς παράγοντες.

Η διάνοιξη των σπειρωμάτων στους πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες πολυαιθυλενίου, γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή σπειρωμάτων. Η κατασκευή των φιλτροσωλήνων γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή που δημιουργεί εγκάρσιες, στον άξονα του σωλήνα, σχισμές πλάτους 1,5mm – 5mm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PEAD

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ PE 80 PE100
PN8 PN12.5 PN10 PN16 PN25
SDR17 SDR11 SDR17 SDR11 SDR7.4
ΠΑΧΟΣ ΠΑΧΟΣ ΠΑΧΟΣ ΠΑΧΟΣ ΠΑΧΟΣ
mm mm mm mm mm mm
90 5.4 8.2 5.4 8.2 12.3
110 6.6 10 6.6 10 15.1
125 7.4 11.4 7.4 11.4 17.1
140 8.3 12.7 8.3 12.7 19.2
160 9.5 14.6 9.5 14.6 21.9
180 10.7 16.4 10.7 16.4 24.6
200 11.9 18.2 11.9 18.2 27.4
225 13.4 20.5 13.4 20.5 30.8
250 14.8 22.7 14.8 22.7 34.2
280 16.6 25.4 16.6 25.4 38.3
315 18.7 28.6 18.7 28.6 43.1
355 21.1 32.2 21.1 32.2 48.5
400 23.7 36.3 23.7 36.3 54.7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ HD PE80 HD PE100
Τάση στο σημείο διαρροής ISO R 527 Mpa 18 24
Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης ISO R 527 % >600 >600
Μέτρο ελαστικότητας ISO R 527 Mpa 800 1000
Θερμοκρασία μάλθωσης ISO 306 A oC 116 124
Θερμοκρασία ευθραυστότητας ISO 9784 oC <-70 <-100
Θερμική γραμμική διαστολή ASTM D696 oC 1.5×10-4 1.5×10-4
Θερμική αγωγημότητας BS 874 W/Mk 0.41 0.41
Ελάχιστη περιφερειακή τάση (MRS) ISO TR9080
(97.5%LCL)
Mpa 8 10
Ειδική αντίσταση DIN 53482 Ω cm > 1013 > 1013
Ηλεκτρική αντίσταση BS 2782:201B KV/mm >20 >20
Επιφανειακή αντίσταση BS 2782:231A Ω >1015 >1015