Συμμετοχή της Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ σε εκθέσεις

photo

Συμμετοχή της Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ σε εκθέσεις

Η Εταιρεία μας συμετείχε με δικό της περίπτερο σε εκθέσεις όπως η AGROTICA το 2008 και 2006, και η MULTIMACHINERY το 2005.

 

στην Έκθεση AGROTICA 2008

στην Έκθεση AGROTICA 2006

στην Έκθεση MULTIMACHINERY 2005