Συμμετοχή της Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ στην «24η AGROTICA 2012»

Συμμετοχή της Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ στην «24η AGROTICA 2012»

Η εταιρεία μας συμμετείχε στην 24η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ ‘AGROTICA 2012’.

Η έκθεση είναι η μεγαλύτερη του κλάδου της Γεωργίας στη Ν.Α. Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από 1-5/2/2012. Το περίπτερό μας είχε μεγάλη επισκεψιμότητα από τους συνεργάτες μας αλλά και αγρότες που ενδιαφέρονταν για σωλήνες γεωτρήσεων. Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πλαστικές σωλήνες γεωτρήσεων, για τις πλαστικές σωλήνες υποβρυχίων και για τις Ιταλικές υποβρύχιες αντλίες PANELLI τις οποίες αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα.

To Περίπτερο της Εταιρείας στην Έκθεση 24η AGROTICA 2012