Σωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ ξεχωρίζεται για την εξαιρετική ποιότητα και την αξιοπιστία που παρέχει στην παραγωγή σωλήνων γεωτρήσεων νερού. Η διαδικασία κατασκευής των σωλήνων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες εργαλειομηχανές CNC και εξειδικευμένα ρομποτικά μηχανήματα. Επιπλέον, επιλέγονται ακριβώς υλικά υψηλής ποιότητας για την κατασκευή τους.

Με την πιστοποίηση της εταιρείας μας σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην αγορά. Η δέσμευσή μας στην ποιότητα είναι απόλυτη, και αυτό αποτυπώνεται στην αξιοπιστία των προϊόντων μας.

Στην κατηγορία των σωλήνων γεωτρήσεων, διακρίνουμε δύο βασικές υποκατηγορίες, ανάλογα με το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται:

Σωλήνες Γεωτρήσεων μεταλλικές (χαλύβδινες και ανοξείδωτες)

Σωλήνες γεωτρήσεων μεταλλικές (χαλύβδινες και ανοξείδωτες)

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ παράγει σωλήνες γεωτρήσεων μεταλλικούς, ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 51/2″ – 123/4″ και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές χρησιμοποιόντας Ά ύλες άριστης ποιότητας. Το έλασμα των σωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm. Οι φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων, είναι γεφυρωτού τύπου κατά DIN 4922 και παράγονται από σωλήνες ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW(Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 51/2″ – 123/4″ και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές.

Διαβάστε Περισσότερα

Σωλήνες Γεωτρήσεων πλαστικές PVC–U

Σωλήνες γεωτρήσεων πλαστικές PVC–U

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ, παράγει και πλαστικούς PVC-U σωλήνες και φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων. Η παραγωγή τους γίνεται από αυτόματη γραμμή παραγωγής με εργαλειομηχανές CNC χρησιμοποιόντας Ά ύλες άριστης ποιότητας.  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που παράγει πλαστικούς σωλήνες γεωτρήσεων κατά DIN 4925. Η διάνοιξη των σπειρωμάτων στους πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες, γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή σπειρωμάτων. Ο τύπος του σπειρώματος είναι τραπεζοειδής κατά DIN 4925, βήματος 6mm – 12mm ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα. Το σπείρωμα αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για γεωτρήσεις γιατί έχει μεγάλη αντοχή σε φορτία.

Διαβάστε Περισσότερα