Χαλύβδινοι και Ανοξείδωτοι Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ παράγει μεταλλικούς σωλήνες γεωτρήσεων, ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 5″ – 12″3/4 και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές.

Το έλασμα των σωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm.
Οι μεταλλικοί φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων, είναι γεφυρωτού τύπου κατά DIN 4922 και παράγονται από σωλήνες ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance / High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου5″ – 12″3/4 και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές. Το έλασμα των φιλτροσωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm.
Οι σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφες σπειρώματος 2 σπείρες / ίντσα. Οι μούφες συγκολλούνται εξωτερικά στα άκρα των σωλήνων και των φιλτροσωλήνων με μηχανή robot, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ομοκεντρότητα μεταξύ σωλήνα και μούφας και συγκόλληση χωρίς ατέλειες.
Η κατασκευή του γεφυρωτού τύπου φιλτροσωλήνα, γίνεται από ειδική αυτόματη μηχανή ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό άνοιγμα της γέφυρας και σταθερό βήμα (απόσταση) μεταξύ των ανοιγμάτων. Το άνοιγμα της γέφυρας είναι 1-3mm, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οι φιλτροσωλήνες να επενδυθούν εξωτερικά με χαλικομανδύα ώστε να συγκρατείται ακόμα και η άμμος που υπάρχει στο νερό.
Οι χαλύβδινοι σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες ποιότητας St37 ή St42 μπορούν να είναι γαλβανισμένοι με θερμό ή ηλεκτρολυτικό (ψυχρό) γαλβάνισμα κατά ISO 9227 ή να είναι μαύροι

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ παράγει μεταλλικούς σωλήνες γεωτρήσεων, ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 5″ – 12″3/4 και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές.

Το έλασμα των σωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm.
Οι μεταλλικοί φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων, είναι γεφυρωτού τύπου κατά DIN 4922 και παράγονται από σωλήνες ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance / High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου5″ – 123/4” και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές. Το έλασμα των φιλτροσωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm.
Οι σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφες σπειρώματος 2 σπείρες / ίντσα. Οι μούφες συγκολλούνται εξωτερικά στα άκρα των σωλήνων και των φιλτροσωλήνων με μηχανή robot, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ομοκεντρότητα μεταξύ σωλήνα και μούφας και συγκόλληση χωρίς ατέλειες.
Η κατασκευή του γεφυρωτού τύπου φιλτροσωλήνα, γίνεται από ειδική αυτόματη μηχανή ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό άνοιγμα της γέφυρας και σταθερό βήμα (απόσταση) μεταξύ των ανοιγμάτων. Το άνοιγμα της γέφυρας είναι 1-3mm, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οι φιλτροσωλήνες να επενδυθούν εξωτερικά με χαλικομανδύα ώστε να συγκρατείται ακόμα και η άμμος που υπάρχει στο νερό.
Οι χαλύβδινοι σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες ποιότητας St37 ή St42 μπορούν να είναι γαλβανισμένοι με θερμό ή ηλεκτρολυτικό (ψυχρό) γαλβάνισμα κατά ISO 9227 ή να είναι μαύροι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

in mm mm mm mm mm mm mm ΤΕΜ/
ΣΩΛΗΝΑ
(%) Kg/
ΣΩΛΗΝΑ
5″ 127 3 121 142 116 100 35×10 975 12 58
4 119 11.5 76
65/8 168.3 3 162.3 185 156 100 35×10 1170 12 78
4 160.3 11.5 102
5 158.3 11 125
75/8 193.7 3 187.7 210 180 100 35×10 1365 12 90
4 185.7 11.5 117
5 183.7 11 144
85/8 219.1 3 213.1 240 206 100 35×10 1560 12 104
4 211.1 11.5 134
5 209.1 11 164
6 207.1 10.5 194
95/8 244.5 4 236.5 264 230 100 35×10 1755 11.5 149
5 234.5 11 183
6 232.5 10.5 217
103/4 273 4 265 294 258 100 35×10 1950 11.5 168
5 263 11 206
6 261 10.5 244
123/4 323.9 5 313.9 350 310 100 35×10 2340 11 249
6 311.9 10.5 294