Χαλύβδινοι και Ανοξείδωτοι Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ παράγει σωλήνες γεωτρήσεων μεταλλικούς, ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW (Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 51/2″ – 123/4″ και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές χρησιμοποιόντας Ά ύλες άριστης ποιότητας.

Το έλασμα των σωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm.

Οι φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων, είναι γεφυρωτού τύπου κατά DIN 4922 και παράγονται από σωλήνες ευθείας αφανούς ραφής τύπου ER/HFW(Electric Resistance/High Frequency Welding) κατά DIN 1626/2-2458, διαμέτρου 51/2″ – 123/4″ και μήκους 6m χωρίς εγκάρσιες ραφές. Το έλασμα των φιλτροσωλήνων είναι από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42, πάχους 3-7mm ή και από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή AISI 316, πάχους 3-6mm.

Οι σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφες σπειρώματος 2σπείρες/ίντσα οι οποίες κατασκευάζονται σε σύγχρονες CNC εργαλειομηχανές. Οι μούφες  συγκολλούνται εξωτερικά στα άκρα των σωλήνων και των φιλτροσωλήνων με μηχανή robot, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ομοκεντρότητα μεταξύ σωλήνα και μούφας και συγκόλληση χωρίς ατέλειες.

Η κατασκευή του γεφυρωτού τύπου φιλτροσωλήνα, γίνεται από ειδική αυτόματη μηχανή ώστε να εξασφαλίζεται  σταθερό άνοιγμα της γέφυρας και σταθερό βήμα (απόσταση) μεταξύ των ανοιγμάτων. Το άνοιγμα της γέφυρας είναι 1-3 mm, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οι φιλτροσωλήνες να επενδυθούν εξωτερικά με χαλικομανδύα ώστε να συγκρατείται ακόμα και η άμμος που υπάρχει στο νερό.

Οι σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων από χάλυβα ποιότητας St37 ή St42  μπορούν να είναι γαλβανισμένοι με θερμό ή ηλεκτρολυτικό (ψυχρό) γαλβάνισμα κατά ISO 9227 ή να είναι μαύροι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

in mm mm mm mm mm mm mm ΤΕΜ/
ΣΩΛΗΝΑ
(%) Kg/
ΣΩΛΗΝΑ
5″ 127 3 121 142 116 100 35×10 975 12 58
4 119 11.5 76
65/8 168.3 3 162.3 185 156 100 35×10 1170 12 78
4 160.3 11.5 102
5 158.3 11 125
75/8 193.7 3 187.7 210 180 100 35×10 1365 12 90
4 185.7 11.5 117
5 183.7 11 144
85/8 219.1 3 213.1 240 206 100 35×10 1560 12 104
4 211.1 11.5 134
5 209.1 11 164
6 207.1 10.5 194
95/8 244.5 4 236.5 264 230 100 35×10 1755 11.5 149
5 234.5 11 183
6 232.5 10.5 217
103/4 273 4 265 294 258 100 35×10 1950 11.5 168
5 263 11 206
6 261 10.5 244
123/4 323.9 5 313.9 350 310 100 35×10 2340 11 249
6 311.9 10.5 294