Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1983, με αρχικό σκοπό την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της περιοχής της Αχαΐας αλλά και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου σε αγροτικά μηχανήματα. Από το 1988, στον αρχικό αυτό σκοπό, προστέθηκε η κατασκευή σωλήνων γεωτρήσεων και αντλητικών συστημάτων νερού, που κατέληξε να είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας έως και σήμερα. Η πολύχρονη πορεία μας σε συνδυασμό με
τις συνεχείς επενδύσεις και τη χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, μας έχει καταστήσει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής μεταλλικών σωλήνων γεωτρήσεων στην Ελλάδα. Παράλληλα η Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων γεωτρήσεων PVC-U κατά DIN 4925 στον Ελλαδικό χώρο και έχει πρωτοποριακό ρόλο στην κατασκευή πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου.

Η αυξανόμενη τεχνογνωσία και οι δυναμικές επιλογές, μας κατέστησαν πρωτοπόρους στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, ενώ οι πωλήσεις μας επεκτείνονται και σε χώρες του εξωτερικού όπως η Κύπρος, η Αλβανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία κ.α. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της εταιρείας, στις δραστηριότητές μας περιλήφθηκαν από το 2000 οι μηχανουργικές κατεργασίες – κυρίως παραγωγή διαφόρων εξαρτημάτων- υπό τη μορφή υπεργολαβιών.

Η έδρα της Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ, βρίσκεται στην περιοχή Λάππα Αχαΐας σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 25.700m2, τα 5.280m2 εκ των οποίων είναι στεγασμένα, με λειτουργική διαμόρφωση για τους χώρους παραγωγής των προϊόντων, τα γραφεία και τις αποθήκες. Επιπλέον στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, διαθέτουμε υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο μηχανουργείο, έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων (τα 1.200 m2 είναι στεγασμένα) για την κατασκευή των εξαρτημάτων των σωλήνων γεωτρήσεων και αντλητικών συστημάτων,
καθώς επίσης και εξαρτημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη διαθέτουμε μεγάλο υποκατάστημα για την άμεση διάθεση όλης της γκάμας των προϊόντων μας, στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα αλλά και τις βόρειες βαλκανικές χώρες.

 

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας μας συνοψίζονται στο τρίπτυχο:

 

• Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, βασισμένη στις πιο αυστηρές προδιαγραφές.
• Παράδοση των προϊόντων με συνέπεια, σε πολύ σύντομο χρόνο.
• Άριστη σχέση κόστους – ποιότητας των προϊόντων μας.

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των στόχων και με συνεχείς επενδύσεις, η εταιρεία μας διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής. Ενδεικτικά στον τεχνολογικό μας εξοπλισμό περιλαμβάνονται CNC εργαλειομηχανές, robot μηχανές παραγωγής φιλτροσωλήνων, robot μηχανές συγκόλλησης σπειρωμάτων στα άκρα των σωλήνων και σχεδιαστικά προγράμματα CAD-CAM. Ο χειρισμός του εξοπλισμού γίνεται από έμπειρο και
κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. Για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015.

 

Επίσης η εταιρεία μας σεβόμενη το περιβάλλον αλλά και την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 και το σύστημα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία EN ISO 45001:2018.

 

Οι συνεργασίες μας εκτείνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και στους πελάτες μας περιλαμβάνονται αγρότες, ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εταιρείες εμφιαλώσεων, εργολήπτες δημοσίων έργων αλλά και φορείς όπως δήμοι, η ΔΕΗ ΑΕ, το ΙΓΜΕ.