Πλαστικοί PVC-U Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ, παράγει και πλαστικούς PVC-U σωλήνες και φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων. Η παραγωγή τους γίνεται από αυτόματη γραμμή παραγωγής με εργαλειομηχανές CNC χρησιμοποιόντας Ά ύλες άριστης ποιότητας.  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που παράγει πλαστικούς σωλήνες γεωτρήσεων κατά DIN 4925.

Οι πλαστικοί σωλήνες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα :

  • Εμφανίζουν εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα οξέα, στα αλκαλικά διαλύματα, στα συστατικά του εδάφους και στα υπόγεια διαβρωτικά νερά και αέρια.
  • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή σε φορτία.
  • Δεν παρουσιάζουν καμία τοξικότητα και γι αυτό είναι κατάλληλοι για την άντληση πόσιμου νερού.
  • Εμφανίζουν μηδενική φθορά με την πάροδο του χρόνου.
  • Η διαδικασία εγκατάστασής τους είναι εύκολη.
  • Είναι οικολογικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον.

 

 

 

Η διάνοιξη των σπειρωμάτων στους πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες, γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή σπειρωμάτων. Ο τύπος του σπειρώματος είναι τραπεζοειδής κατά DIN 4925, βήματος 6mm – 12mm ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα. Το σπείρωμα αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για γεωτρήσεις γιατί έχει μεγάλη αντοχή σε φορτία.

 

Η κατασκευή των πλαστικών φιλτροσωλήνων γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή  που δημιουργεί εγκάρσιες, στον άξονα του σωλήνα, σχισμές πλάτους 1mm – 3mm σύμφωνα με το DIN 4925 . Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οι φιλτροσωλήνες να επενδυθούν εξωτερικά με χαλικομανδύα ώστε να συγκρατείται ακόμα και η άμμος που υπάρχει στο νερό.

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ
Αντοχή σε κρούση, Charpy 20oC ISO R 179 kJ/m 3-4
Τάση στο σημείο διαρροής DIN 53455 Mpa ≥ 55
Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης ISO R 527 % 10-65
Μέτρο ελαστικότητας DIN 53457 Mpa 3.000
Θερμοκρασία μαλάκυνσης (Vicat) EN 727 A oC min 82
Συρρίκνωση EN 743 % ≤ 5
Συντελεστής γραμμικής διαστολής _ m/moC 8×10-5
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας DIN 52612 Kcal/m hr K 0.14
Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση EN 1452-2
20C/1 hr – 42 Mpa
20C/100 hr – 35 Mpa
60C/1000 hr – 12.5 Mpa
hr ≥ 1
≥ 100
≥ 1000
Ειδική αντίσταση DIN 53482 Ω cm > 1014
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ EXTERNAL DIAMETER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ CLASS ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ INT. DIAMETER ΠΑΧΟΣ/ THICKNESS ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΤΗΡΙΟΥ/ EXT. DIAMETER SOCKET ΣΠΕΙΡΩΜΑ/ THREAD ΜΗΚΟΣ ΣΩΛ./PIPE LENGTH ΒΑΡΟΣ/WEIGHT ΑΝΤΟΧΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ/ THREAD TENSILE STRENGHT
mm in mm mm mm m Kg/m ton
125 4 1/2″ PN12.5 113 6 132 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 3.72 6
140 5″ PN12.5 126.6 6.7 149 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 4.62 8
PN16 123.4 8.3 152 5.65
160 5 1/2″ PN12.5 144.6 7.7 170 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 6.05 11
PN16 141 9.5 174 7.37
170 6″ PN12.5 154 8 181 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 6.9 13
180 6 1/2″ PN10 166.2 6.9 189 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 6.17 15
PN12.5 162.8 8.6 192 7.6
PN16 158.6 10.7 196 9.32
200 7″ PN10 184.6 7.7 211 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 7.64 20
PN12.5 180.8 9.6 214 9.41
PN16 176.2 11.9 219 11.49
225 8″ PN12.5 203.4 10.8 240 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 11.89 26
PN16 198.2 13.4 245 14.57
PN20 191.8 16.6 251 17.73
250 9″ PN12.5 226.2 11.9 266.8 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 14.54 30
PN16 220.4 14.8 272.6 17.84
PN20 214 18 279 21.43
280 10″ PN12.5 253.2 13.4 300 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 18.4 43
PN16 246.8 16.6 306 22.42
ΡΝ20 238.8 20.6 314.2 27.50
315 12″ PN12.5 285 15 338 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 23.10 48
PN16 277.6 18.7 345 28.50
ΡΝ20 268.6 23.2 355 34.70
355 13″ PN12.5 321.2 16.9 382 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 29.46 54
PN16 312.8 21.1 390 36.17
ΡΝ20 302.8 26.1 400 44.20
400 14″ PN12.5 361.8 19.1 432 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 37.4 61
ΡΝ16 352.6 23.7 440 46
PN20 341.2 29.4 452 56.15

* Κι άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ EXT. DIAMETER ΠΛΑΤΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ / SLOT WIDTH
1mm 1.5mm 2mm 3mm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY
mm in % m3/h/m % m3/h/m % m3/h/m % m3/h/m
125 4 1/2″ 8.5 3 9.2 3.3 11 3.8 12 4.5
140 5″ 7.5 3 8 3.3 11 4.5 12 5
160 5 1/2″ 7.5 3.8 8 4.5 11 5.5 12 6.5
170 6″ 7.5 3.8 8 4.5 11 5.5 12 6.5
180 6 1/2″ 7.5 4 8 4.8 11 5.9 12 7
200 7″ 7.5 4.5 8 5 11 6.5 12 7.5
225 8″ 7.5 5 8 5.5 11 7.5 12 9
250 9″ 7 5 8 6 10 7.5 12 9
280 10″ 7 5.9 8 6.5 10 8.2 12 10.3
315 12″ 7 7 8 7.8 10 9.5 12 11.5
355 13″ 7 7 8 8.5 10 10.5 12 12.5
400 14″ 7 8 8 9.5 10 12 12 15
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΩΝ/ RIB WIDTH 6.8mm 9.5mm 9.5mm 11mm