Πλαστικοί PVC-U Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρία Β. Λιαρομμάτης ΑΒΕΕ εκτός των μεταλλικών σωλήνων παράγει και πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που παράγει πλαστικούς σωλήνες γεωτρήσεων κατά DIN 4925.

Οι πλαστικοί σωλήνες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

•    Εμφανίζουν εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα οξέα, στα αλκαλικά διαλύματα, στα συστατικά του εδάφους και στα υπόγεια διαβρωτικά νερά και αέρια.
•    Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή σε φορτία.
•    Δεν παρουσιάζουν καμία τοξικότητα και γι αυτό είναι κατάλληλοι για την άντληση πόσιμου νερού.
•    Εμφανίζουν μηδενική φθορά με την πάροδο του χρόνου.
•    Η διαδικασία εγκατάστασής τους είναι εύκολη.
•    Είναι οικολογικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον.

 

Η διάνοιξη των σπειρωμάτων στους πλαστικούς σωλήνες και φιλτροσωλήνες, γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή σπειρωμάτων.

Ο τύπος του σπειρώματος είναι τραπεζοειδής κατά DIN 4925, βήματος 6mm – 12mm ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα.

Το σπείρωμα αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για γεωτρήσεις γιατί έχει μεγάλη αντοχή σε φορτία.

Η κατασκευή των πλαστικών φιλτροσωλήνων γίνεται από ειδική CNC εργαλειομηχανή που δημιουργεί εγκάρσιες, στον άξονα του σωλήνα, σχισμές πλάτους 1mm – 3mm. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα οι φιλτροσωλήνες να επενδυθούν εξωτερικά με χαλικομανδύα ώστε να συγκρατείται ακόμα και η άμμος που υπάρχει στο νερό.

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ
Αντοχή σε κρούση, Charpy 20oC ISO R 179 kJ/m 3-4
Τάση στο σημείο διαρροής DIN 53455 Mpa ≥ 55
Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης ISO R 527 % 10-65
Μέτρο ελαστικότητας DIN 53457 Mpa 3.000
Θερμοκρασία μαλάκυνσης (Vicat) EN 727 A oC min 82
Συρρίκνωση EN 743 % ≤ 5
Συντελεστής γραμμικής διαστολής _ m/moC 8×10-5
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας DIN 52612 Kcal/m hr K 0.14
Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση EN 1452-2
20C/1 hr – 42 Mpa
20C/100 hr – 35 Mpa
60C/1000 hr – 12.5 Mpa
hr ≥ 1
≥ 100
≥ 1000
Ειδική αντίσταση DIN 53482 Ω cm > 1014
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ EXTERNAL DIAMETER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ CLASS ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ INT. DIAMETER ΠΑΧΟΣ/ THICKNESS ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΤΗΡΙΟΥ/ EXT. DIAMETER SOCKET ΣΠΕΙΡΩΜΑ/ THREAD ΜΗΚΟΣ ΣΩΛ./PIPE LENGTH ΒΑΡΟΣ/WEIGHT ΑΝΤΟΧΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ/ THREAD TENSILE STRENGHT
mm in mm mm mm m Kg/m ton
125 4 1/2″ PN12.5 113 6 132 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 3.72 6
140 5″ PN12.5 126.6 6.7 149 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 4.62 8
PN16 123.4 8.3 152 5.65
160 5 1/2″ PN12.5 144.6 7.7 170 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 6.05 11
PN16 141 9.5 174 7.37
170 6″ PN12.5 154 8 181 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 6.9 13
180 6 1/2″ PN10 166.2 6.9 189 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 6.17 15
PN12.5 162.8 8.6 192 7.6
PN16 158.6 10.7 196 9.32
200 7″ PN10 184.6 7.7 211 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 6mm 3-5 7.64 20
PN12.5 180.8 9.6 214 9.41
PN16 176.2 11.9 219 11.49
225 8″ PN12.5 203.4 10.8 240 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 11.89 26
PN16 198.2 13.4 245 14.57
PN20 191.8 16.6 251 17.73
250 9″ PN12.5 226.2 11.9 266.8 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 14.54 30
PN16 220.4 14.8 272.6 17.84
PN20 214 18 279 21.43
280 10″ PN12.5 253.2 13.4 300 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 18.4 43
PN16 246.8 16.6 306 22.42
ΡΝ20 238.8 20.6 314.2 27.50
315 12″ PN12.5 285 15 338 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 23.10 48
PN16 277.6 18.7 345 28.50
ΡΝ20 268.6 23.2 355 34.70
355 13″ PN12.5 321.2 16.9 382 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 29.46 54
PN16 312.8 21.1 390 36.17
ΡΝ20 302.8 26.1 400 44.20
400 14″ PN12.5 361.8 19.1 432 Τραπεζοειδές/ Trapezoid 12mm 3-5 37.4 61
ΡΝ16 352.6 23.7 440 46
PN20 341.2 29.4 452 56.15

* Κι άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ EXT. DIAMETER ΠΛΑΤΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ / SLOT WIDTH
1mm 1.5mm 2mm 3mm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ/ OPEN AREA ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ WATER SUPPLY
mm in % m3/h/m % m3/h/m % m3/h/m % m3/h/m
125 4 1/2″ 8.5 3 9.2 3.3 11 3.8 12 4.5
140 5″ 7.5 3 8 3.3 11 4.5 12 5
160 5 1/2″ 7.5 3.8 8 4.5 11 5.5 12 6.5
170 6″ 7.5 3.8 8 4.5 11 5.5 12 6.5
180 6 1/2″ 7.5 4 8 4.8 11 5.9 12 7
200 7″ 7.5 4.5 8 5 11 6.5 12 7.5
225 8″ 7.5 5 8 5.5 11 7.5 12 9
250 9″ 7 5 8 6 10 7.5 12 9
280 10″ 7 5.9 8 6.5 10 8.2 12 10.3
315 12″ 7 7 8 7.8 10 9.5 12 11.5
355 13″ 7 7 8 8.5 10 10.5 12 12.5
400 14″ 7 8 8 9.5 10 12 12 15
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΩΝ/ RIB WIDTH 6.8mm 9.5mm 9.5mm 11mm